Siêu khuyến mãi giảm giá sốc

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin:

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website herbalnature.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà herbalnature.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Herbal Nature liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

- Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Herbal Nature về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Website herbalnature.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Website herbalnature.vn.

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

+ Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website herbalnature.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: herbalnature.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website herbalnature.vn.

* Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH VÀ THỰC DƯỠNG HERBAL NATURE

Địa chỉ trụ sở: 175 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  03.4747.4648

Email: contact@herbalnature.vn

 

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị website herbalnature.vn thực hiện việc này.

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị website herbalnature.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này,  Ban quản trị website xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của herbalnature.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, herbalnature.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của herbalnature.vn.

- Ban quản trị herbalnature.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán, …. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị herbalnature.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

6. Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang herbalnature.vn tới Ban quản trị website qua:

Điện thoại : 03.4747.4648

Hoặc email: contact@herbalnature.vn

 

- Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

- Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

- Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website, Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

 

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

- Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

- Hệ thống kỹ thuật của herbalnature.vn sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng hàng hóa thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Ban quản trị Website herbalnature.vn qua địa chỉ email: contact@herbalnature.vn. Herbal Nature sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

- Tuy nhiên, Ban quản trị Website herbalnature.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

 

Nghĩa vụ của khách hàng khi giao dịch trên website herbalnature.vn

- Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Ban quản lý Website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

- Khi thực hiện giao dịch trên Website herbalnature.vn, Khách hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách hàng cung cấp là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

- Bồi thường cho những thiệt hại mà Herbal Nature phải chịu do Khách hàng vi phạm Quy Chế này.

- Tuân thủ quy định của Quy Chế này và điều khoản và điều kiện giao dịch.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

 

Điều khoản áp dụng

- Khách hàng truy cập vào website herbalnature.vn đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý với quy định này.

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website herbalnature.vn. Ban quản trị có quyền điều chỉnh, thay đổi quy định này cho phù hợp với thực tế hoạt động và không cần phải thông báo trước. Khách hàng tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý với những thay đổi đó.

- Khách hàng có thể đăng ký nhận mail bản tin quảng cáo của Herbal Nature. Nếu khách hàng không muốn tiếp tục nhận mail, khách hàng có thể nhấn vào link từ chối ở cuối mỗi mail quảng cáo.

Danh mục

Giỏ hàng